Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Antropologiczne

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Badania antropologiczne:

1. Identyfikowanie danej osoby poprzez fotografie lub też innego rodzaju nośniki obrazu,
2. Rozpoznawanie danych osób oraz NN zwłok ludzkich poprzez fotografie i nagranie wideo,
3. Przygotowanie rekonstrukcji wyglądu twarzy poprzez analizę budowy czaski,
4. Rysopis pamięciowy,
5. Postarzanie posiadanych zdjęć,
6. Odtworzenie plastyczne,
7. Superprojekcja, czyli nakładanie zdjęcia czaszki na zdjęcie domniemanej osoby wykonane jeszcze za życia.
8. Próba identyfikacji rysunkowo –kompozycyjnej, która stanowczo usprawniła proces tworzenia portretów pamięciowych,
9. Identyfikowanie nieznanych ciał i szczątków ludzkich

I. Ustalanie tożsamości zwłok i szczątków ludzkich w oparciu o badania antropologiczne, stomatologiczne, radiologiczne:
1) analiza antropologiczna szczątków kostnych, profil biologiczny : szacowanie płci, wieku, przybliżonego wzrostu, itp.
2) aproksymacja twarzy osoby zmarłej na podstawie kości czaszki;
3) porównawcze badania odontologiczne na podstawie cech uzębienia czaszki/zwłok i badania porównawcze z wykorzystaniem dokumentacji stomatologicznej;
4) badania metodą superprojekcji – analiza w zakresie cech budowy czaszki i cech głowy osoby z wykorzystaniem zdjęć fotograficznych
5) porównawcze badania radiologiczne - badania z wykorzystaniem zdjęć radiologicznych, danych z CT, RM (czaszki, zębów, kości szkieletu pozaczaszkowego);

II. Identyfikacja osób na podstawie zapisu z monitoringu:
1) zdjęcia, nagrania VHS i w technologii cyfrowej
2) badania porównawcze w oparciu o materiał dowodowy z monitoringu oraz porównawczy z wizji lokalnej.

III. Analiza materiałów (filmy, zdjęcia) zawierających treści pornograficzne – ocena wieku oraz badania identyfikacyjne:
1) ustalanie wieku rozwojowego osób przedstawianych w materiałach o treściach pornograficznych.
2) ustalanie tożsamości osób widocznych na zdjęciach i w filmach zawierających treści pornograficzne.

IV. Ocena wieku rozwojowego osób żywych
1) wiek kostny – zdjęcia radiologiczne ręki lewej
2) wiek zębowy – badanie uzębienia, zdjęcia pantomograficzne, zębowe