Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Fizykochemiczne

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie badań toksykologicznych oraz fizykochemicznych w następującym zakresie.

Badanie toksykologiczne i fizykochemiczne to:

  1. Ustalenie ilościowe i jakościowe składu substancji przedstawionej do badań,
  2. Badania narkotyków (substancje psychotropowe i środki odurzające),
  3. Badania identyfikacyjne substancji,
  4. Badania alkoholi i leków,
  5. Badania substancji łatwopalnych i środków popożarowych,
  6. Badania mikrośladów w tym: badanie włókien, badanie powłok malarskich, lakierów samochodowych, szkła itp.
  7. Badania urządzeń i materiałów wybuchowych,
  8. Badania porównawcze środków kryjących,
  9. Badania mineralogiczne (gleboznawstwo).