Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Komputerowe i Odzyskiwanie Danych

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie badań komputerowych w następującym zakresie.

Badanie z zakresu informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych to:

 1. Analiza zawartości komputerów, nośników danych, użytkowanych systemów komputerowych i danych w nich umieszczonych,
 2. Budowy i zastosowań urządzeń wykonywanych techniką cyfrową, a także analiza programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,
 3. Wyszukiwanie i odzyskiwanie skasowanych plików oraz informacji usuniętych z nośników danych,
 4. Udostępnianie zawartości plików zabezpieczonych hasłem,
 5. Ustalenie przyczyn niesprawności systemów komputerowych i wskazywanie winnych ich powstania,
 6. Ustalenie legalności użytkowanego oprogramowania oraz identyfikacja zawartości cyfrowych nośników danych pod kątem ich legalności,
 7. Sporządzanie opinii w zakresie przestępstw związanych z sieciami komputerowymi oraz internetem,
 8. Analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych,
 9. Analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych z możliwością wyszukiwania umieszczonych w nich konkretnych danych i informacji,
 10. Wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu,
 11. Udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem,
 12. Badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową: analiza budowy, ich zastosowania i informacji w nich umieszczonych,
 13. Analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,
 14. Ustalanie i właściwe dokumentowanie legalności użytkowania i posiadania programów komputerowych, gier, treści multimedialnych,
 15. Opinie w zakresie przestępstw związanych z Internetem,
 16. Badanie i dokumentowanie zawartych informacji w telefonach komórkowych oraz kartach telefonicznych SIM.

Odzyskiwanie danych to usługa, dzięki której można odzyskać informacje znajdujące się na nośniku cyfrowym. Dane mogą zostać utracone w skutek uszkodzenia nośnika, błędów programowych, skasowania plików, ingerencji wirusów komputerowych, itd.

Profesjonalne odzyskiwanie danych pozwala odtworzyć informacje, które zostały utracone wskutek uszkodzenia nośnika, błędów programowych, skasowanych plików, ingerencji wirusów komputerowych i innych uszkodzeń (fizycznych lub logicznych).

Rozróżnienie przyczyn utraty danych nie jest oczywiste bez specjalistycznej analizy wykonywanej przez naszych specjalistów. Dzięki ekspertyzie określamy rodzaj uszkodzenia, szanse na odzyskanie danych i koszt usługi. Nasi partnerzy odzyskują dane ze wszystkich nośników i wszystkich systemów.

Statystycznie w 78 przypadkach na 100 nasi partnerzy odnoszą sukces w odzyskiwaniu danych!!!

Laboratorium partnerskie to:

 1. 17 w pełni wyposażonych stanowisk badawczych.
 2. Największa w Polsce baza informacji o legalnym i nielegalnym oprogramowaniu.
 3. Najnowszy i najlepszy dostępny na rynku wyspecjalizowany sprzęt informatyki śledczej (w tym zestawy przenośne i blokery).
 4. Komora laminarna pozwalająca na rozbieranie twardych dysków w sterylnych warunkach i analizy prowadzone bezpośrednio z talerzy magnetycznych.
 5. Wanna ultradźwiękowa służąca do czyszczenia urządzeń elektronicznych bez zagrożenia dla zapisanych informacji.
 6. Stałe i systematyczne szkolenia dla pracowników umożliwiające im kompetentne korzystanie z najnowszego oprogramowania i sprzętu.

Nasi współpracownicy – jako jedyni w Polsce – mają olbrzymie praktyczne doświadczenie, tylko w 2006 roku przygotowali analizy w kilkuset sprawach, w tym w wielu z pierwszych stron gazet gdzie występowali jako biegli powołani przez organy ścigania.