Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Badania Psychologiczne

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie badań psychologicznych w następującym zakresie.

Badanie psychologiczne to:

  1. Sprawy testamentowe (ocena zdolności do testowania, świadomości i swobody podjęcia decyzji przez testatora w chwili testowania),
  2. Sprawy dotyczące unieważnienia rożnych umów notarialnych (ocena sprawności poznawczych i swobody podjęcia decyzji u sporządzającego umowę w chwili jej podpisania),
  3. Sprawy rodzinne (pozbawienie jednego z rodziców praw rodzicielskich, np. w związku z jego zaburzeniami psychicznymi, nałogami, z jego chorobą psychiczną; komu przyznać prawo wychowywania dzieci),
  4. Sprawy dotyczące roszczeń powypadkowych w sytuacji doznanej traumy i jej następstw w zdrowiu psychicznym poszkodowanego w związku z wypadkiem komunikacyjnym, w pracy, itd.