Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Ekspertyzy Budowlane

Założona przez nas firma zajmuje się przede wszystkim rzeczoznawstwem z najróżniejszych zakresów. Nasze usługi to także rzeczoznawca sądowy, wykonywanie ekspertyz budowlanych, wszelkich opinii technicznych, ekspertyz i wielu innych z dziedziny
1. budownictwa, obejmujące:

 • sprawdzenie poprawności przeprowadzenia prac budowlanych, w tym wykonania izolacji fundamentów, przeciwwilgociowej, weryfikacja prawidłowego wykonania dachów i pokryć dachowych oraz wiele innych,
 • prawidłowości przeprowadzenia wszystkich robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • odpowiednie zabezpieczenie na potrzeby procesu sadowego zgromadzonego materiału dowodowego z przeprowadzenia robót budowlanych,
 • przeprowadzenie analizy obecnego stanu technicznego budynków, zużycia materiałów budowlanych, zbadanie uszkodzeń konstrukcji oraz obiektów w budowie,
 • zbadanie przyczyn katastrof budowlanych, które miały miejsce w ostatnim czasie oraz odkrytych awarii budowlanych,
 • przeprowadzenie kontroli technicznej budynków,
 • przeanalizowanie dokumentacji budowlanej oraz wszystkich decyzji administracyjnych podjętych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.

2. Z zakresu najróżniejszych koreferatów opinii oraz raportów sporządzanych przez rzeczoznawców budowlanych, ekspertów od spraw technicznych, czy też biegłych sądowych udzielających ekspertyz z szeroko rozumianego budownictwa.


Nasza firma zajmuje się również wykonywaniem ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań karnych. Wykonywane przez nas opinie obejmują przede wszystkim:

1. Przepisy BHP prowadzonych prac budowlanych, w tym :

 • sprawy prowadzone z art. 155, 156, 160, 220 Kodeksu Karnego, czyli wszelkiego rodzaju upadki z wysokości, rusztowań oraz dachów, zasypanie osób w wykopach, pozostałych wypadków w budownictwie,
 • sprawy prowadzone z art. 220 Kodeksu Karnego, czyli niedopełnienie obowiązków zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych, co doprowadziło do bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub też trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • sprawy prowadzone z art. 155 Kodeksu Karnego, czyli spowodowania nieumyślnej śmierci,
 • sprawy prowadzone z art. 156 Kodeksu Karnego, czyli spowodowanie nieumyślnego uszczerbku na zdrowiu.

2. szeroko rozumianych prac budowlanych:

 • sprawy z art. 160, 163, 164, 220 Kodeksu Karnego obejmujące zawalenie budowli oraz najróżniejsze katastrofy budowlane, 
 • sprawy toczące się z art. 163 i 164 Kodeksu Karnego oraz art. 91a Ustawy Prawo Budowlane obejmujące nieodpowiedni stan techniczny budynków, niestosowne ich utrzymanie oraz wykorzystywanie obiektów budowlanych,  
 • sprawy z art. 90 Ustawy Prawo Budowlane za wykonanie samowoli budowlanej,
 • sprawy z s art. 163 i 164 Kodeksu Karnego, które mówią o doprowadzeniu do zdarzenia zagrażającego bezpośredniemu życiu albo zdrowiu dużej liczby osób lub też mienia w wielkich rozmiarach, 
 • sprawy za art. 91 Ustawy Prawo Budowlane mówiący o samodzielnym pełnieniu funkcji technicznych w budownictwie bez nabycia właściwych uprawnień,
 • wszystkie inne sprawy sądowe, które wynikają bezpośrednio z Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nią powiązanych.