Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Ekspertyzy kryminalistyczne

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Aktualne stawki ekspertów w postępowaniach sądowo - prokuratorskich wynoszą:

a. biegły mgr 1,81% z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 31,97 zł/godzina + 23% VAT

b. biegły dr 2,55 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 45,04 zł/godzina + 23% VAT

c. biegły dr hab. 3,08 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 54,41 zł/godzina + 23% VAT

d. biegły prof. 3,93 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 69,42 zł/godzina + 23% VAT

Poniżej przedstawiamy listę ekspertyz kryminalistycznych jakie można u nas wykonać:

 1. Analiza Kryminalna
 2. Analizy Włosów na narkotyki i dopalacze
 3. Badania Audiowizualne
 4. Badania Broni
 5. Badania Balistyczne
 6. Badania Dokumentów
 7. Badania Grafologiczne
 8. Badania Wieku Zapisów
 9. Badania Psychografologiczne
 10. Badania Techniczne Dokumentów
 11. Badania Daktyloskopijne
 12. Badania Elektrotechniczne
 13. Badania Fizykochemiczne
 14. Badania Komputerowe
 15. Badania Paralizatorów
 16. Badania DNA Śladów Biologicznych i Kryminalistycznych
 17. Badania Środowiskowe
 18. Badania Telefonów komórkowych i kart SIM
 19. Badania Toksykologiczne
 20. Toksykologia Ogólna
 21. Toksykologia Kliniczna i Sądowa
 22. Farmakokinetyka
 23. Farmakodynamika
 24. Toksykokinetyka
 25. Farmakologia
 26. Farmakologia Kliniczna
 27. Analityka Kliniczna
 28. Bioanaliza (biomarkery środowiskowe)
 29. Bromatologia
 30. Raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, ksenobiotyków, substancji używanych w kosmetyce (również u noworodków, niemowląt i dzieci).
 31. Raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące chemii gospodarczej (np. środki piorące, dezynfekujące, repelenty, mydła, blokery UVA i UVB itp.)
 32. Raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące suplementów diety a także narażenia zawodowego lub przypadkowego na zatrucia ostre, podostre i przewlekłe spowodowane emisją ksenobiotyków do powietrza, gleby i wody. 
 33. Całościowa charakterystyka substancji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania na organizm ludzki po wniknięciu różnymi drogami (doustnie, przez skórę, inhalacyjnie), oszacowanie wpływu immunomodulacji na organizm zdrowych ludzi, ryzyko narażenia na jednorazowe, powtarzające się dawki substancji wskutek jej emisji do otoczenia pracy ludzi, ryzyko stałego narażenia z oszacowaniem ryzyka narażenia na powtarzające się dawki substancji w otoczeniu pracy ludzi przy produkcji, pakowaniu, kontrola jakości itp. oraz wskazanie minimalnych środków ochrony osobistej i zabezpieczenia obszarów produkcyjnych w trakcie wytwarzania substancji czynnej.
 34. Badania Fonoskopijne
 35. Badania Wariograficzne
 36. Ekspertyzy Budowlane
 37. Ekspertyzy Finansowe
 38. Ekspertyzy Księgowe
 39. Ekspertyzy Bankowe
 40. Ekspertyzy Ekonomiczne
 41. Ekspertyzy Rachunkowe
 42. Ekspertyzy Legalności Filmów
 43. Informatyka Śledcza
 44. Księgowość Śledcza
 45. Kominiarstwo
 46. Medycyna Sądowa
 47. Rekonstrukcje Wypadków Drogowych
 48. Pomiar prędkości
 49. BHP i mechanika
 50. Budowa instrumentów muzycznych
 51. Chemia
 52. Geodezja
 53. Geologia
 54. Instalacje elektryczne
 55. Instalacje sanitarne
 56. Językoznawstwo
  • Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg art. kk: 133, 135, 136, 137, 196, 212, 216, 226.
  • Kultura języka
 57. Leśnictwo
 58. Łowiectwo
 59. Meblarstwo
 60. Opinie medyczne
  • otolaryngologia
  • medycyna pracy
  • reumatologia
  • urologia
  • endokrynologia
  • ortopedia
  • chirurgia urazowa
  • pediatria
  • kardiologia
  • ortopedia
  • dermatologia
  • okulistyka
  • chirurgia ogólna
  • chirurgia dziecięca
  • kardiochirurgia dziecięca
  • chirurgia stomatologiczna
  • chirurgia naczyniowa
  • rehabilitacja ogólna
  • choroby wewnętrzne
  • neurologia
  • onkologia kliniczna
  • onkologia
  • chirurgia onkologiczna
  • nefrologia
  • pulmonologia
  • patomorfologia
  • traumatologia
  • choroby zakaźne
  • medycyna przemysłowa
  • ginekologia
  • psychiatria,
  • psychologia
  • seksuologia
  • diabetologia
  • neurochirurgia
  • medycyna ratunkowa
 61. Melioracja
 62. Obróbka drewna
 63. Ochrona przeciwpożarowa
 64. Ochrona środowiska
 65. Pedagogika
 66. Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy
 67. Pożary i Wybuchy
 68. Przedsiębiorstwa
 69. Psychiatria
 70. Psychologia
 71. Ratownictwo wodne
 72. Rehabilitacja
 73. Rolnictwo
 74. Seksuologia
 75. Szacowanie nieruchomości
 76. Telekomunikacja
 77. Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika
 78. Towaroznawstwo skórzane
 79. Turystyka, rekreacja i hotelarstwo
 80. Uzależnienia alkoholowe
 81. Włókiennictwo
 82. Wodociągi i kanalizacja
 83. Zamówienia publiczne
 84. Hodowla koni i wypadki
 85. Alarmy i monitoringi włamaniowe
 86. Elektroenergetyka i rynek energii
 87. Chemia techniczna i chemia środowiska
 88. Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków
 89. Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy
 90. Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych”
 91. Naruszenie [podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki.
 92. Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej
 93. Ekspertyz językowych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg.
 94. Elektronika w tym automatyka, budowa aparatury ze sterowaniem elektronicznym
 95. Ustalanie Ojcostwa
 96. Wykrywanie Podsłuchów
 97. Sprzęt Detektywistyczny
 98. Telefony Szpiegowskie

Wykonane przez nas ekspertyzy mogą służyć jako dowód sądowy i można je przedstawiać w sądzie.

UWAGA:
W przypadku ekspertyz kryminalistycznych nie gwarantujemy pozytywnego wyniku wykonywanej ekspertyzy.

Klient zlecając ekspertyzę z dziedziny kryminalistyki zleca ją w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości informację, iż pomimo wykonania niezbędnych czynności przez eksperta wynik ekspertyzy może nie pokrywać się z oczekiwaniami osoby zlecającej.