Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Informatyka Śledcza

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

 

Informatyka Śledcza

Wszelkie analizy prowadzone są w współpracującym z nami największym i najnowocześniejszym laboratorium informatyki śledczej w tej części Europy, zachowywane przy tym są najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności informacji. Laboratorium pracuje na potrzeby wszystkich klientów firmy, jednak jego usługi dostępne są dla policji i innych służb, prokuratury i sądów na specjalnych warunkach.

Współpracujące z nami laboratorium to:

 1. 17 w pełni wyposażonych stanowisk badawczych
 2. Największa w Polsce baza informacji o legalnym i nielegalnym oprogramowaniu
 3. Najnowszy i najlepszy dostępny na rynku wyspecjalizowany sprzęt informatyki śledczej (w tym zestawy przenośne i blokery)
 4. Komora laminarna pozwalająca na rozbieranie twardych dysków w sterylnych warunkach i analizy prowadzone bezpośrednio z talerzy magnetycznych
 5. Wanna ultradźwiękowa służąca do czyszczenia urządzeń elektronicznych bez zagrożenia dla zapisanych informacji.
 6. Stałe i systematyczne szkolenia dla pracowników umożliwiające im kompetentne korzystanie z najnowszego oprogramowania i sprzętu

Nasi współpracownicy – jako jedyni w Polsce – mają olbrzymie praktyczne doświadczenie, tylko w 2006 roku przygotowali analizy w kilkuset sprawach, w tym w wielu z pierwszych stron gazet gdzie występowali jako biegli powołani przez organy ścigania.

Pod pojęciem Informatyki Śledczej (Computer Forensics) kryje się szereg usług związanych z odzyskiwaniem, poszukiwaniem i analizą danych elektronicznych. Umożliwiają one odnalezienie i zabezpieczenie śladów elektronicznych, dzięki czemu nasi inżynierowie computer forensics są w stanie przygotować specjalistyczne ekspertyzy.

Ekspertyzy informatyki śledczej znajdują zastosowanie we wszystkich typach dochodzeń, w których potencjalnie ważne ślady mogą znajdować się w systemach komputerowych.

Dochodzenia Computer Forensics obejmują:

 1. Przestępstwa przeciw poufności, integralności i dostępności danych (tzw. przestępstwa CIA). Obejmują one między innymi: nielegalny dostęp do systemów przez hacking, podsłuch czy oszukiwanie uprawnionych użytkowników (powszechnie znany „phishing”), szpiegostwo komputerowe (włączając trojany i inne techniki), sabotaż i wymuszenia komputerowe (wirusy, ataki DDoS, spam);
 2. Powiązane z komputerami (sieciami) przestępstwa tradycyjne zaczynając od powiązanych z komputerami oszustw (od klasycznych oszustw czy manipulacji fakturami lub kontami firmowymi do manipulacji on-line – oszukańczych aukcji czy nielegalnego używania kart kredytowych), poprzez komputerowe podróbki, molestowanie dzieci aż do ataków na ludzkie życie przez np. manipulowanie systemami szpitalnymi czy kontroli ruchu powietrznego;
 3. Przestępstwa „kontentowe” (dotyczące zawartości). Ta kategoria obejmuje na przykład dziecięcą pornografię, dostarczanie instrukcji przestępczych a także samo oferowanie popełniania przestępstw. Ta kategoria obejmuje także molestowanie i lobbing poprzez sieć, rozpowszechnianie fałszywych informacji (np. „czarny” PR, schematy „pump-and-dump”) oraz internetowy hazard;
 4. Przestępstwa powiązane z naruszeniem prawa autorskiego i praw pokrewnych, takie jak nieautoryzowane kopiowane i rozpowszechnianie programów komputerowych. Do tej kategorii zalicza się także nieautoryzowane użycie baz danych.

W zasadzie wszystkie, opisane wyżej kategorie przestępstw i występków znajdują swoje odbicie w prawie polskim. Z punktu widzenia informatyki śledczej (Computer Forensics) rozróżniamy dwa typy naruszeń bezpieczeństwa IT.

Pierwszym z nich są ataki CIA:

 • Confidentiality (naruszenie poufności informacji)
 • Integrity (naruszenie integralności informacji)
 • Availability (utrata dostępności informacji)

Drugim są klasyczne przestępstwa, głównie kradzieże, korupcja, oszustwa i defraudacje, których ślady pozostają w systemach komputerowych. W każdym jednak przypadku narzędzia informatyki śledczej (Computer Forensics) służą dokumentowaniu i analizowaniu śladów (dowodów elektronicznych) takich działań.

Ważnym elementem postępowania jest proces odzyskiwania danych, który pozwala odczytać nawet pozornie usunięte dane. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju był nośnik – może być to dyskietka, płyta kompaktowa, twardy dysk, palmtop, karta pamięci z telefonu komórkowego lub inny. Nośniki mogą być uszkodzone fizycznie jak i logicznie, a także pochodzić z dowolnego systemu operacyjnego, jednak narzędzia informatyki śledczej pozwalają na wykonanie odpowiednich analiz.