Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Medycyna Sądowa

Medycyna sądowa

Eksperci z biura kryminalistycznego "Ośrodka Badań DNA-WLGM" zagwarantują Państwu rzetelne ekspertyzy z zakresu kryminologii. Pracują dla nas specjaliści o najwyższych kwalifikacjach, którzy posiadają uprawnienia biegłych sądowych. Aktualnie biuro zatrudnia 100 ekspertów, którzy są byłymi ekspertami Centralnego laboratorium Kryminalistycznego oraz pracownicy naukowi uniwersytetów.
Do tej pory przygotowali oni ponad 12 tysięcy opinii dla organów śledczych, wymiaru sprawiedliwości oraz innych zleceniodawców.

W ramach naszej oferty mogą Państwo uzyskać:

1. Opinie wydane przez biegłych w sprawie wypłaty odszkodowania osobom pokrzywdzonym w wypadkach na podstawie oszacowania stanu zdrowia powoda
2. Wydanie opinii w celu ustalenia czy poszkodowany był narażony bezpośrednio na utratę życia lub zdrowia
3. Wykonanie testów toksykologicznych na obecność alkoholu i środków odurzających u podejrzanego
4. Ocenę uszkodzenia ciała do zakwalifikowania prawnego obrażeń poniesionych przez poszkodowanego oraz opinię w sprawie ustalenia przyczyny powstania tych obrażeń
5. Orzeczenie w zakresie określenia stopnia uszkodzenia ciała
6. Badanie opinii sądowo-lekarskich z zakresu medycyny sądowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Prokuraturą
7. Sekcje zwłok, oględziny zewnętrzne zwłok na miejscu zbrodni lub wypadku
8. Rekonstrukcje wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych
9. Diagnostyka osób mających uczestniczyć w rozprawach sądowych, oraz zaopiniowanie możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania lub zatrzymania w celu odbycia kary

Nasi eksperci pomogą Państwu rozstrzygnąć problem z prawnym nabyciem spadku lub darowizny, a także ocenić zdolności do wykonywania innych czynności prawnych.

Nie zawsze wydajemy opinie na podstawie bezpośredniego zbadania osoby, która w świetle danej sprawy jest istotna, często odbywa się to na podstawie dostępnej dokumentacji sprawy z dołączonym materiałem dowodowym. 

Obecny zakres opiniowania to: 

 • otolaryngologia
 • medycyna pracy
 • reumatologia
 • urologia
 • endokrynologia
 • ortopedia
 • chirurgia urazowa
 • pediatria
 • kardiologia
 • ortopedia
 • dermatologia
 • okulistyka
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia dziecięca
 • kardiochirurgia dziecięca
 • chirurgia stomatologiczna
 • chirurgia naczyniowa
 • rehabilitacja ogólna
 • choroby wewnętrzne
 • neurologia
 • onkologia kliniczna
 • onkologia
 • chirurgia onkologiczna
 • nefrologia
 • pulmonologia
 • patomorfologia
 • traumatologia
 • choroby zakaźne
 • medycyna przemysłowa
 • ginekologia
 • psychiatria,
 • psychologia
 • seksuologia
 • diabetologia
 • neurochirurgia
 • medycyna ratunkowa