Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Narkotesty

Oferujemy profesjonalne testy do wykrywania narkotyków w ślinie, podejrzanych substancjach (tabletki, płyny, proszki) oraz w moczu.

Oferujemy również specjalne testy kontrolne do sprawdzenia czy próbka moczu została zafałszowana do badań.

Testy te są niezawodne i nie dają się oszukać ponieważ zawierają w sobie koniugaty narkotyków (pomiędzy testem a badanym materiałem zachodzi reakcja), nie kontaminują także z zażywanymi lekami zatem przyjmowanie leków nie wpływa na wynik testu!!!

Oferta jest skierowana do: Służb Operacyjnych, Jednostek Specjalnych, Policji, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Wojska, Straży Granicznej, Szpitali, Aptek, Hurtowni Farmaceutycznych oraz tych instytucji, które potrzebują szybko wykonać profesjonalny, nie dający się oszukać test na zawartość narkotyków.

W celu uzyskania szczegółów oferty prosimy o wypełnienie formularza zapytania i podanie jakimi testami są Państwo zainteresowani.

Po przesłaniu formularza zapytania prześlemy szczegółową oferta wraz z cennikiem.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni. Sprzedajemy tylko opakowania zbiorcze min. po 25 szt. testów jednego rodzaju

DETEKCJA NARKOTYKÓW

Testy na obecność narkotyków w moczu dostarczają precyzyjnych i wiarygodnych wyników. Test jest szybkim i łatwym sposobem analizy. Oferujemy immunologiczne testy do szybkiej identyfikacji narkotyków w moczu, w ślinie i w podejrzanych substancjach.

ZALETY NASZYCH TESTÓW

 • Do 10 narkotyków wykrywanych jednocześnie
 • Możliwość zamówienia testów wieloparametrowych w dowolnej kombinacji w zależności od potrzeb!
 • Prosta procedura; nie potrzeba labolatorium
 • Brak szkodliwych substancji chemicznych
 • Szybkie wyniki (max.1-2 Minuty)
 • Nowoczesna technologia w wygodnej formie

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

 • Długie terminy ważności i przechowywania(min.18 miesięcy)
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Zatwierdzone przez FDA (Federal Drug Administration)
 • Wytwarzane przy standardach międzynarodowych: ISO 9001 i GMP

WIARYGODNOŚĆ WYNIKÓW

 • 99 % skuteczności
 • Czytelny rezultat
 • Limity detekcji (Cut-Offs) według międzynarodowych standardów
 • Brak interakcji z popularnymi lekami
 • Możliwość analiz potwierdzających wyniki (GC/MS)

Test wieloparametrowy z moczu

Test wieloparametrowy z moczu
Parametr  
drugdetect-10 MET, THC, COC, MOP, AMP, BZO, BAR, TCA, PCP, MTD  
drugdetect-5 MDMA, COC, MOP, THC, AMP  

Test wieloparametrowy z podejrzanych substancji i z moczu

Test wieloparametrowy z podejrzanych substancji i z moczu Parametr  
drugdetect-10 COC, AMP, THC, MOP/OPI, BZO, MTD, MET, BAR, TCA, MDMA  

Test ze śliny wieloparametrowy

Test ze śliny wieloparametrowy Parametr  
drugdetect-Saliva 6
THC, MET, COC, AMP, OPI, PCP  

Test do sprawdzania czy próbka moczu została zafałszowana

Urine Adulteration - Test kontrolny - Fałszowanie Moczu
Urine Adulteration - Test Kontrolny - Fałszowanie Moczu

POLICYJNE TESTY WALIZKOWE DO IDENTYFIKACJI NARKOTYKÓW W WARUNKACH POLOWYCH

Nazwa asortymentu Zastosowanie Numer katalogowy
NARKO-2 Zestaw Do wstępnej identyfikacji podstawowych środków odurzających i substancji psychotropowych w warunkach polowych. Przystosowany do testowania próbek stałych, sproszkowanych (rozdrobnionych) 732240149

Do powyższego testu oferujemy odczynniki uzupełniające do NARKO-2 (opakowanie zawiera 10 jednakowych testów):

Numer odczynnika Nazwa Zastosowanie Numer katalogowy
1. Odczynnik Marquis’a Wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny 732241144
2. Odczynnik kwas azotowy stężony Potwierdzenie obecności heroiny, morfiny i kodeiny 732242140
3. Odczynnik Simon’a Wykrywanie metamfetaminy, MDMA, MDEA i MBDB 732243145
4. Odczynnik Mecke’go Odróżnianie morfiny od heroiny i kodeiny 732246141
5. Odczynnik Scott’a Wykrywanie kokainy 732247147
6. Odczynnik Dille-Koppanyi’ego Wykrywanie barbituranów 732248142
7. Odczynnik Ehrlich’a Wykrywanie LSD 732244141
8. Odczynnik Fast Blue B Salt Wykrywanie produktów Cannabis: marihuany i haszyszu 732254145
9. Odczynnik do wykrywania Cl Określanie postaci chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej 732250143
10. Odczynnik do wykrywania SO Określanie postaci chemicznej środka odurzającego lub substancji psychotropowej 732251149
11. Odczynnik do wykrywania efedryny Wykrywanie efedryny 732252144
12. Odczynnik do wykrywania diazepamu, flunitrazepamu, klonazepamu Wykrywanie diazepamu (valium, relanium), flunitrazepamu i klonazepamu 732253140
13. Odczynnik do wykrywania GHB i soli GHB* Wykrywanie GHB i soli GHB 732255141
14. Odczynnik neutralizujący Neutralizacja odczynników pozostałych w pakietach po przeprowadzeniu testowania 732249148

* - odczynnik nie wchodzi w skład zestawu NARKO-2.

Spis skrótów użytych w opisach testów:

 1. AMP - amfetamina
 2. BAR - barbiturany
 3. BUP - buprenorfina
 4. BZO - benzodiazepiny
 5. COC - kokaina
 6. MTD - metadon
 7. MET - metamfetamina
 8. MDMA - metylenodioxyamfetamina
 9. MOP/OPI - morfina/opiaty
 10. OPI - opiaty
 11. PCP - fencyklidyna
 12. THC - tetrahydrokannabinole
 13. TCA - trójcykliczne antydepresanty
AMP - Amphetamine - amfetamina
Reagują tu związki o podobnej budowie zarówno narkotyki (pochodne amfetaminy
takie jak metamfetamina, p-metoksyamfetamina, p-metoksymetamfetamina, MDMA
czyli metylenodioksymetamfetamina, itd jak i np. niektóre leki podobne budową do
amfetaminy np. pseudoefedryna, a także aminy gnilne np. beta-fenyloetyloamina)
BAR - Barbiturate - barbiturany 
Grupa leków o małym zastosowaniu, w Polsce używa się tiopentalu, fenobarbitalu,
cyklobarbitalu i allobarbitalu. Wszystkie wykazują reaktywność krzyżową w testach
immunologicznych. Działają nasennie i przeciwdrgawkowo. Tiopental stosuje się
w lecznictwie zamkniętym - premedykacja oraz w weterynarii.
BUP - Buprenorphin - buprenorfina 
Nowy lek z grupy opioidów o działaniu przeciwbólowym, stosowany tak jak metadon
w terapii substytucyjnej uzależnienia od heroiny.
BZO - Benzodiazepine - benzodiazepiny 
Liczna grupa szeroko stosowanych i nadużywanych leków o działaniu
uspokajająco-nasennym i przeciwdrgawkowym. zastąpiły barbiturany, gdyż są
od nich mniej toksyczne. W Polsce najczęściej stosowane są diazepam czyli Relanium,
chlordiazepoksyd, lorazepam czyli Lorafen, klorazepat, klonazepam, oksazepam,
bromazepam, alprazolam, midazolam, estazolam. Reaktywność krzyżowa jest różna
dla poszczególnych benzodiazepin.
COC - Cocain - kokaina
W testach stosuje sie przeciwciała przeciw głównemu metabolitowi kokainy
występującemu w moczu jakim jest benzoiloekgonina, inne metabolity kokainy i sama
kokaina też reagują z tym przeciwciałem.
MTD - Methadon 
Syntetyczny opioid stosowany w terapii substytucyjnej uzależnienia od heroiny
MET - Methamphetamin - metamfetamina 
Pochodna amfetaminy, podobnie jak przy amfetaminie związki o podobnej budowie
raegują w teście
MDMA - Methylenedioxymethamphetamine 
MDMA czyli popularna Ecstasy

uwagi jw.
MOP/OPI - Morphine/Opiate 
Morfina jest opiatem czyli związkiem otrzymanym z maku lekarskiego,
testy są w dwóch wersjach:
- wartość progowa 300 ng/ml lub 1000 ng/ml w moczu, czyli różnią się czułością.
W teście reaguje morfina i jej metabolity jakimi są glukuroniany morfiny oraz
kodeina i w różnym stopniu inne związki o podobnej budowie, w testach opisanych
takim skrótem stosuje się przeciwciał dla morfiny bywa że test mop/opi oznacza jedną
czułość a opi drugą (np. producent robi dwa warianty)
OPI - Opiate 
Opiaty patrz wyżej
PCP - Phencyclidine - fencyklidyna 
W Polsce pojawia się coraz częściej, bardzo popularna np. w Stanach.

Fencyklidyna jest środkiem halucynogennym. PCP jest wykrywalne w ślinie
dzięki
wymianie narkotyku, układu krążenia i płynom jamy ustnej.
THC - Tetrahydrocannabinol 
Związek psychoaktywny zwarty w konopiach i ich przrtworach czyli marihuanie,
haszyszu, oleju haszyszowym. testy zawierają przeciwciała nie dla THC tylko
dla jego głównego nieczynnego farmakologicznie metabolitu występujacego
w moczu , jakim jest kwas tetrahydrokannabinolowy (THC-COOH)
TCA - Trizyklische Antidepressiva 
trójcykliczne leki
przeciwdepresyjne (polski skrót TLPD)
Klasyczne leki stosowane w leczeniu depresji czyli amitryptylina, imipramina,
dezipramina, klomipramina