Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Palinologia Sądowa

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie ekspertyzy z zakresu palinologii sądowej w następującym zakresie.

Ekspertyzy z zakresu Palinologii Sądowej to:

  1. Pobieranie materiału do analizy pyłkowej,
  2. Obróbka chemiczna materiału do analizy pyłkowej,
  3. Analiza pyłkowa [gdzie? i kiedy? miało miejsce zdarzenie, które jest przedmiotem śledztwa],
  4. Określanie relacji pomiędzy podejrzanym a miejscem przestępstwa,
  5. Określanie relacji pomiędzy miejscem znalezienia ciała, a miejscem zbrodni,
  6. Określanie wzajemnych powiązań między osobami, przedmiotami, ubraniami, miejscami,
  7. Określania miejsca pochodzenia (kontynent, kraj, rejon geograficzny) narkotyków, żywności, przesyłek pocztowych, obiektów muzealnych czy nielegalnie sprowadzanych towarów i innych przedmiotów,
  8. Potwierdzenie istnienia upraw roślin przeznaczonych do produkcji narkotyków w danym miejscu,
  9. Ustalanie czasu zdarzenia (miesiąca lub pory roku, nie konkretnego roku kalendarzowego zdarzenia)