Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Rekonstrukcje Wypadków Drogowych

Biuro Kryminalne "Ośrodka Badań DNA-WLGM" oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Współpracujący z nami eksperci to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym.

Aktualnie dysponujemy kadrą ponad 100 ekspertów (są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi). Wykonali oni ponad 12 tysięcy ekspertyz dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych zleceniodawców.

Oferujemy wykonanie ekspertyz w zakresie rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych.

Rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych to:

 1. Ustalenie przyczyny wypadku,
 2. Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych,
 3. Określenie prędkości uczestniczących w nim pojazdów,
 4. Określenie zachowań uczestników oraz możliwości uniknięcia wypadku,
 5. Analiza obrażeń ludzi i uszkodzeń pojazdów biorących udział w wypadku,
 6. Badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne,
 7. Oceny i ekspertyzy techniczne,
 8. Badania medyczno-sądowe.

Wszyscy nasi biegli posiadają jednocześnie uprawnienia rzeczoznawców nadane przez niezależne Stowarzyszenia.

Nasi biegli i rzeczoznawcy posiadają uprawnienia w zakresie m.in. następujących specjalności:

 • pojazdy samochodowe i ciągniki,
 • technika motoryzacyjna,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.

Większość naszych rzeczoznawców posiada jednocześnie status biegłego sądowego i skarbowego oraz rzeczoznawcy certyfikowanego i jest wpisana na listę Ministerstwa Infrastruktury.

Nasi Klienci:

 • Sądy Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju,
 • Prokuratury Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju,
 • Komendy Powiatowe Policji z terenu całego kraju,
 • Izby i Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
 • Izby i Urzędy Celne z terenu całego kraju,
 • Specjalistyczne firmy prawnicze,
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
 • Osoby fizyczne.

Rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych

Nasz zespół dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem pomocnym w przeprowadzaniu analiz i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Wszystkie opinie z tego zakresu wydawane są przez indywidualnie powoływany do danej sprawy zespół badawczy, składający się z minimum dwóch biegłych posiadających kwalifikacje w określonym zakresie.

Żadnej opinii nie wydaje pojedynczy biegły lecz zawsze Zespół biegłych.

Wszyscy nasi Biegli posiadają status biegłego sądowego przy różnych Sądach Okręgowych w kraju oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie opiniowania.

Realizujemy zlecenia dla Sądów, Prokuratur, Policji, Pełnomocników Stron, na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz dla Osób Fizycznych.

Prowadzimy też analizy innych opinii wykonanych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, wykazując istotne błędy, jeśli takowe zawierają.

Posiadamy bogatą bazę techniczno-dydaktyczną. Zaplecze techniczne, które wykorzystujemy w codziennej pracy spełnia najwyższe standardy zawodowe w zakresie wyposażenia biegłych.

Standardem w naszej pracy są następujące specjalistyczne programy komputerowe:
PC Crash, PC Retch, V-SIM, PLAN, TITAN, SLIBAR, RWD – Potrącenie pieszego, RWD – Zderzenie pojazdów, Auto CAD, AUTOVIEW, Auto VIN i szereg programów wspomagających.