Ekspertyzy kryminalistyczne

Audyt

Detektywistyka

Szkolenia

Narkotesty

Testy na Ślinę

TESTY NA NARKOTYKI W ŚLINIE
drugdetect Saliva6

Szybki test do symultanicznego, jakościowego badania śliny na obecność narkotyków. Wykorzystywany przez Policję i Służby Celne w Niemczech i pozostałych krajach UE.

drugdetect Saliva6 jest testem immunologicznym do jakościowej detekcji Amfetaminy, Kokainy, Marihuany, Opiatów oraz Fencyklidyny w próbce śliny.

Limity Detekcji (Cut-Offs)

  • Amfetamina (AMP) D-Amphetamine 50 10 minut - 72 godziny
  • Kokaina (COC) Benzoylecgonine 20 10 minut - 24 godziny
  • Metamfetamina (MET) D-Methamphetamine 50 10 minut - 72 godziny
  • Opiaty (OPI) Morfina 40 10 minut - 72 godziny
  • Fencyklidyna (PCP) Phencyclidine 10 minut - 72 godziny
  • Marihuana Tetrahydrocannabinol 10 minut - 72 godziny

drugdetect Saliva6 dostarcza jedynie wstępnych wyników analitycznych. W celu potwierdzenia wyniku należy przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne, sugerowane; chromatografia gazowa i/lub spektrometria masowa (GC/MS).

Zasada działania testu

drugdetect saliva -6 jest testem immunologicznym. Substancje narkotyczne występujące w próbce śliny konkurują z koniugatem narkotyku, znajdującym się na teście o specyficzne przeciwciała. Podczas badania próbka migruje wzwyż testu ruchem kapilarnym. Narkotyk nie nasyci wiążących części przeciwciał jeżeli jego stężenie w próbce śliny jest poniżej czułości progowej testu. W tym wypadku przeciwciała reagują z proteinowym koniugatem narkotyku i widoczna czerwona linia pojawia się w miejscu testowym (T) urządzenia testowego. Występowanie narkotyku o stężeniu powyżej czułości progowej testu w próbce spowoduje nasycenie wiążących części przeciwciał, w rezultacie w miejscu testującym nie pojawi się kolorowa linia. Próbka zawierająca narkotyk nie spowoduje pojawienia się kolorowej linii w miejscu testującym (T) urządzenia testującego w przeciwieństwie do próbki wolnej od substancji narkotycznych. W celu kontroli procedury , kolorowa linia zawsze pojawi się w miejscu kontrolnym (C) wskazując, ze odpowiednia wartość próbki została użyta w badaniu.

Czas wykrywania narkotyków w ślinie:

Test Substancja Wartość progowa (ng/ml) Czas detekcji
Amfetamina (AMP) D-Amphetamine 50 10 minut - 72 godziny
Kokaina (COC) Benzoylecgonine 20 10 minut - 24 godziny
Metamfetamina (MET) D-Methamphetamine 50 10 minut - 72 godziny
Opiaty (OPI) Morfina 40 10 minut - 72 godziny
Fencyklidyna (PCP) Phencyclidine 10 10 minut - 72 godziny
Marihuana Tetrahydrocannabinol 12 10 minut - 72 godziny